Informacja: Numer telefonu 608 355 200


Dostępni producenciZwroty i reklamacje

Opcja „Zwróć towar” przysługuje wyłącznie konsumentowi.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jeżeli zakupili Państwo towar jako przedsiębiorca (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), przysługuje Państwu wyłącznie możliwość skorzystania z opcji „Zgłoś reklamację” – o decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo poinformowani.

W razie skorzystania z opcji „Zwróć towar” przez osobę niebędącą konsumentem, zgłoszenie zostanie potraktowane jako zwykła reklamacja i w ten sposób rozpoznane.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                               
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą koszt ten wynosi: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200zł.

Uprasza się Klienta o zachowanie oryginalnego opakowania producenta, (tak żeby produkt nadawał się do dalszej odsprzedaży), nieoklejanie kartonu etykietami spedycyjnymi, oraz dokładne zabezpieczenie towaru do wysyłki. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres biuro1@e-euroactive.com lub listem poleconym na adres : Euroactive sp z o.o. ul. Puławska 257/211 02-769 Warszawa. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przesłania decyzji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną niezwłocznie prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zwrotu rzeczy. Płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Prosimy o poinformowanie sklepu o odesłaniu towaru. Będziemy mogli się przygotować na jego odebranie. Do przesyłki należy dołączyć informację o tym, że produkt jest odesłany na zasadzie zwrotu oraz podać dokładne dane i numer konta, na które mają zostać przesłane pieniądze. Prosimy też o dołączenie wszystkich dokumentów otrzymanych z przesyłką.


Reklamacje - Priorytetem dla nas jest satysfakcja Klientów z zakupów dokonanych w naszym sklepie! Zależy nam, aby oferowane produkty oraz świadczone usługi były na najwyższym poziomie i dokładnie odpowiadały potrzebom Kupujących. Uwagi prosimy zgłaszać e-mailem na adres biuro1@e-euroactive.com lub listem poleconym na adres : Euroactive sp z o.o. ul. Puławska 257/211 02-769 Warszawa. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły