Informacja: Numer telefonu 608 355 200


Dostępni producenciPolityka prywatności sklepu Bestagd.plPolityka prywatności

Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. 

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy. 

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania. 

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony. 

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

 • „niezbędne” - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
 • „funkcjonalne” - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
 • „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO. 

W związku z tym, że zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, chcemy przekazać Państwu kilka informacji o zasadach przetwarzania przez EuroActive Sp. z o.o. danych osobowych Klientów oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z nowymi przepisami. Zależy nam, aby każdy Klient miał pełną wiedzę o nadchodzących zmianach, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług, stron i sklepów  internetowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zapewniamy, że EuroActive Sp. z. o. o.  dołożył wszelkich starań, aby zadbać o ochronę danych osobowych swoich Klientów. Przetwarzane przez nas dane osobowe są w pełni bezpieczne, a wyrażone zgody na  ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez EuroActive  Sp. z. o. o. Klient ma prawo poinformować Administratora Danych Osobowych o swoim sprzeciwie za pomocą stosownego oświadczenia wysłanego na adres: biuro1@e-euroactive.com

 

Informacja o ochronie danych osobowych

EuroActive  Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-769) przy ulicy Puławskiej 257/211, posiadająca NIP: 5222805379, REGON: 140463295, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253857, jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umów oraz w trakcie ich trwania („Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,

Dane osobowe przetwarzane przez EuroActive Sp. z o.o. gromadzone są w następujących celach: 

 • zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez EuroActive Sp. z o.o. usług, realizacji zamówień dotyczących towarów oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,
 • ochrony praw EuroActive Sp. z o.o., w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług EuroActive Sp. z o.o., w tym wysyłania informacji handlowych - na podstawie wyrażonych odrębnych zgód Klienta.

EuroActive Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej Informacji:

1.     podmiotom, z którymi EuroActive Sp. z o.o.zawarł umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączących umów, realizacji obowiązków ciążących na EuroActive Sp. z o.o. przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu EuroActive Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów RODO. W szczególności EuroActive Sp. z o.o. może powierzać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak:firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Wyżej wymienione podmioty będą zobowiązane na mocy zawartych z EuroActive Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez EuroActive Sp. z o.o.,

2.     organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim - w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków wymaganych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

EuroActive Sp. z o.o.dołoży wszelkich starań, aby stosowane środki i procedury bezpieczeństwa – techniczne i organizacyjne, zapewniały wymaganą  prawem ochronę Państwa Danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez EuroActive Sp. z o.o.i/lub Podmioty Przetwarzające dane, tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i EuroActive Sp. z o.o.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez EuroActive Sp. z o.o.,
 • sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą,
 • usunięcia Danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych,
 • przenoszenia Danych Osobowych,
 • cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych za pośrednictwa mailowej dyspozycji na adres e-mail: biuro1@e-euroactive.com
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych osobowych.

W celu realizacji powyższych uprawnień, o których mowa powyżej, należy wysłać stosowną dyspozycję na adres  e-mail: biuro1@e-euroactive.com

Pragniemy również poinformować o możliwości dokonania okresowej aktualizacji powyższej Informacji, zgodnie z obowiązującym prawem, o czym niezwłocznie Państwa będziemy informować.

Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły